BOLIGHusholdninger kan finne mer informasjon om energisparing og fornybar energiproduksjon fra Enova på nettsiden Enova hjemme

Virksomheter kan søke om støtte fra Enovas ulike støtteprogrammer (se søknadssenter i toppmarg). Ønsker du som privatperson å søke tilskuddsordningen for husholdningene som Enova administrerer, så finner du denne på tilskudd2006.enova.no

Er du på jakt etter inspirasjon og ideer til lavenergi- eller passivhus, så finner du det under markedsområdet Bolig, bygg og anleggs oversikt over Enova-støttede Forbildeprosjekter.

Vil du bygge passivhus? Enova støtter 40 % av merkostnadene inntil 450 kr per kvadratmeter for nye boliger. For rehabilitering er merkostnaden ca. 1.500 kr og støtten på inntil 700 kr per kvadratmeter.

I tillegg er det mulig å få rådgivning med spisskompetanse på passivhus slik at det oppleves en større trygghet for valget.

Privatpersoner kan ikke søke om investeringsstøtte og rådgivning selv, men kan få støtte gjennom arkitekt, rådgiver, byggmester eller foretak i tiltaksklasse 2. Foretaket er ansvarlig for at støttebeløpet i sin helhet blir overført videre til deg. Se hele støtteprogrammet her.

Besøksadresse:
Enova SF
Professor Brochsgt. 2
N-7030 TRONDHEIM
Postadresse:
Enova SF
Postboks 5700 Sluppen
N-7437 TRONDHEIM
tlf.: 73 19 04 30
e-post:
Enovas logo (Klikk her for å gå til forsiden)